# Nome Capo Regno Punti Vinte Pareggiate Perse
1 SoSeriously xHeretik Shinsoo 21159 2 1 0
2 DIABLOS [GH]Nova Shinsoo 20912 3 1 0
3 SpezzaCuori TheFinal Jinno 20600 2 0 0
4 Tupac CAPOGILDA Chunjo 20200 0 1 0
5 VikingS Call Jinno 19300 0 0 0
6 RememberDie H3lyoN Shinsoo 19300 0 0 0
7 Chinatown SixFeetUnder Shinsoo 19143 1 0 0
8 Vinci LIV280 Jinno 19000 0 0 0
9 Sacrestia Hasagi Jinno 19000 0 0 0
10 Dragonball IPRIMEI Jinno 19000 0 0 0
11 ForzaNapoli DriesMertens Jinno 19000 0 0 0
12 JinnoDomina VictorYT Jinno 19000 0 0 0
13 University SakuraUchiha Shinsoo 19000 0 0 0
14 Habiba Mortifilia Jinno 19000 0 0 0
15 JOKER oDragonS Shinsoo 19000 0 0 0