# Nome Capo Regno Punti Vinte Pareggiate Perse
16 WhiteAngels SHADOWMAGE Shinsoo 21117 5 0 1
17 DurexLove KamiDono Jinno 20879 5 2 1
18 Briscolani TeRigiro Chunjo 20375 2 3 0
19 Baobab WHITEPLASM Jinno 20211 14 0 6
20 SoulSociety KenKaneki Shinsoo 20071 7 2 2
21 PokiMaBuoni N3mesis Chunjo 20069 1 0 0
22 Kami ThFinaLegend Shinsoo 19950 1 0 0
23 GoingMerry Giovisky65 Jinno 19950 1 0 0
24 ChupaChups Shae Chunjo 19914 19 4 6
25 Underworld GG Chunjo 19821 1 0 0
26 CursedGuild CursedGuild Chunjo 19596 4 2 2
27 BlackEden AngelMetal Shinsoo 19142 5 0 2
28 TheEmperors airdanix Shinsoo 19048 1 0 0
29 OnePiece NotreDame Shinsoo 19000 0 0 0
30 TheHurricane WindRose Jinno 19000 0 0 0