# Giocatore Livello Regno Gilda
1 ElContacto 280 Shinsoo
2 S1riUsBlack 280 Jinno
3 iToxiC 280 Shinsoo
4 Pessimista 280 Shinsoo
5 Fato 280 Jinno
6 SuperL98 280 Shinsoo
7 xMemolE 280 Shinsoo Nightmare
8 ElKillerITA 280 Jinno
9 MrPingu 280 Shinsoo
10 BossReturN 280 Chunjo
11 Minaothon 280 Shinsoo
12 Ahyrin 280 Jinno
13 Tofu 280 Shinsoo
14 OoDr4g0BluoO 280 Shinsoo
15 DarkDragon 280 Shinsoo
16 TheGod 280 Shinsoo
17 oONOEMIOo 280 Shinsoo
18 xNecro 280 Shinsoo
19 Kr1minaL 280 Shinsoo
20 [Bannato] Sohuzu93 280 Shinsoo
21 RinneTensei 280 Jinno
22 Devastory 280 Shinsoo HDReady
23 LupettaDolce 280 Shinsoo
24 Shinjii 280 Shinsoo Apocalypse
25 Xxian 280 Jinno