# Giocatore Livello Regno Gilda
1 ElContacto 280 Shinsoo WhiteDemons
2 S1riUsBlack 280 Jinno NameLesS
3 InViDie 280 Shinsoo WhiteDemons
4 GU3RRA 280 Shinsoo
5 Kaleel 280 Shinsoo WhiteDemons
6 LiveForYou 280 Shinsoo LACIMICIANKA
7 XxBlueSkyxX 280 Jinno NameLesS
8 Minaothon 280 Shinsoo WhiteDemons
9 HawkRevenge 280 Shinsoo WhiteDemons
10 [Bannato] Sohuzu93 280 Shinsoo
11 XlexelX 280 Shinsoo
12 xEfestoNero 280 Shinsoo WhiteDemons
13 LiveForLive 280 Shinsoo WhiteDemons
14 ROXES 280 Shinsoo LACIMICIANKA
15 Rochelle 280 Shinsoo SoSeriously
16 KamiDono 280 Jinno DurexLove
17 ElKillerITA 280 Jinno
18 Nariel 280 Shinsoo DIABLOS
19 lengendario 280 Jinno NameLesS
20 SuPerDeMon 280 Shinsoo DIABLOS
21 Kjetil 280 Shinsoo SoSeriously
22 RayCharles 280 Shinsoo SoSeriously
23 xXMiceneXx 280 Shinsoo WhiteDemons
24 TheRealNarco 280 Jinno NameLesS
25 Ebola3000 280 Jinno EbolaDomina