# Giocatore Livello Regno Gilda
26 xHeretik 280 Shinsoo SoSeriously
27 TheGod 280 Shinsoo
28 Shinjii 280 Shinsoo Tupac
29 Hakaitsume 280 Shinsoo RememberDie
30 LiveForYou 280 Shinsoo
31 NiteSam 280 Jinno
32 lengendario 280 Shinsoo DIABLOS
33 KamiDono 280 Jinno SpezzaCuori
34 Heronia 280 Chunjo DrugDealers
35 SuPerDeMon 280 Shinsoo DIABLOS
36 oONOEMIOo 280 Shinsoo
37 Borzaga 280 Shinsoo DIABLOS
38 SuperL98 280 Shinsoo DIABLOS
39 xAstrubale 280 Shinsoo DIABLOS
40 xXMiceneXx 280 Shinsoo
41 Ubor 280 Jinno
42 Rochelle 280 Shinsoo SoSeriously
43 Rocco67 280 Chunjo
44 Takahiro 280 Shinsoo
45 DeadlySh0t 280 Chunjo DrugDealers
46 UraganoIII 280 Jinno
47 Vampyre 280 Shinsoo SoSeriously
48 DarkDragon 280 Shinsoo Tupac
49 Bryan 280 Shinsoo SoSeriously
50 Shadama 280 Shinsoo Tupac