# Giocatore Livello Regno Gilda
26 KnightReturN 280 Shinsoo IReturN
27 Aleesha 280 Chunjo VuoiLeBotte
28 xD3v1lcT46x 280 Jinno NameLesS
29 SixFeetUnder 280 Shinsoo DIABLOS
30 SleepLess 280 Shinsoo DIABLOS
31 Xxian 280 Jinno NameLesS
32 Rain 280 Shinsoo SoSeriously
33 Ahyrin 280 Jinno DurexLove
34 UrinoBirra 280 Shinsoo DIABLOS
35 Kjetil 280 Shinsoo SoSeriously
36 LiveForLive 280 Shinsoo WhiteDemons
37 ElKillerITA 280 Jinno
38 XlexelX 280 Shinsoo
39 LiveForYou 280 Shinsoo LACIMICIANKA
40 KamiDono 280 Jinno DurexLove
41 Ubor 280 Jinno
42 DarkDragon 280 Shinsoo
43 [Bannato] Sohuzu93 280 Shinsoo
44 Takahiro 280 Shinsoo
45 xJuliex 280 Shinsoo DIABLOS
46 DeadlySh0t 280 Jinno DurexLove
47 Aggeggio 280 Shinsoo DIABLOS
48 GU3RRA 280 Shinsoo
49 OoDr4g0BluoO 280 Shinsoo
50 Rochelle 280 Shinsoo SoSeriously