# Giocatore Livello Regno Gilda
26 Errick 280 Jinno
27 Olovaid 280 Chunjo
28 DevisWarrior 280 Jinno
29 OoZorroOo 280 Shinsoo
30 skinhead90 280 Shinsoo DIABLOS
31 Dipity 280 Shinsoo
32 Aggeggio 280 Shinsoo
33 ToTheMoon 280 Chunjo
34 SynchroN 280 Shinsoo
35 Reyzen 280 Jinno SpezzaCuori
36 Takahiro 280 Shinsoo
37 IlVampiro 280 Shinsoo Arcangeli
38 xRebecca 280 Shinsoo DIABLOS
39 Blapshemy 280 Chunjo
40 Torstein 280 Shinsoo
41 ReGoblin94 280 Jinno OBLIO
42 ASIA87 280 Jinno
43 SuperL98 280 Shinsoo
44 ArkaDaTa 280 Chunjo
45 TheRealNarco 280 Jinno
46 Borzaga 280 Shinsoo DIABLOS
47 Doppelgenger 280 Jinno
48 xXMiceneXx 280 Shinsoo Chinatown
49 xD3v1lcT46x 280 Jinno SpezzaCuori
50 Timphany 280 Shinsoo